Yeni doğan bebek için yapılacak dua

13.549

Resûlü Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’de olduğu gibi yeni doğan çocuğun kulağına ezan okur ve bir hurma ile tahnik yapardı (Hurmayı ağzında çiğneyerek çocuğun damağına sürerdi.) Ardından da ona, Hz. İbrahim’in (aleyhissalâm), oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak için okuduğunu haber verdiği şu duayı okurdu:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لآَمَّةٍ

“Her türlü şeytan ve haşerattan, her türlü kötü nazardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.”1

Benzer bir duayı annesi, Hz. Meryem’i doğurunca yapmıştır:

“Derken onu doğurunca da: “Ya Rabbî, dedi, ben bir kız doğurdum. -Zaten Allah, ne doğurduğunu pek iyi biliyordu- erkek, elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de o mel’un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum.”2

Allah Resûlü’nün doğum zamanı yaklaştığı sıralarda annesi Amine’nin kulağına şöyle bir sözün fısıldandığı da kaynaklarda ifade edilir:

“Şüphesiz ki Sen, ümmetin efendisine hamilesin. Onu dünyaya getirdiğin zaman; ‘O’nu, her türlü hasetçinin şerrinden, Bir olana istiâze ediyor ve O’nun korumasına bırakıyorum!’ de ve ardından, adını da ‘Muhammed’ koy.”3


Yazar: Yücel Men

Dipnot:

  1. Buhâri, Deavât 3; Enbiyâ 10; İbn-i Mâce, Taharet 77; Ebu Davud, Edep 107; Tirmizî, Edahî 16; Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned, VI/9,291
  2. Âl-i İmrân Sûresi, 3/36
  3. İbn-i Hişâm, Sîre 76; İbn-i Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 2/263
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.