Tarama Etiketi

Kâbe

İnsan ve Kıble İhtiyacı

Arapçada yön ve cihet manasına gelen kıble kelimesi, ıstılahta ibadetler için özellikle de namaz kılmak için

Tahvîl-i Kıble

Gerek ilk günden itibaren kılınan nafile namazlarda gerekse İsrâ ve Miraç sonrasında farz kılınan namazlarda hep

Fil Hadisesi

Beri tarafta Abdulmuttalib’in başında bir gaile daha vardı; Habeş meliki Necâşî’nin Yemen valisi Ebrehe, ordusunu…

Kâbe ve Müştemilâtı

Kâbe Kur'ân'ın beyanıyla, "Yeryüzünde ibadet yeri olarak inşa edilen ilk ev, Bekke'deki Kâbe'dir. İnsanlar için…