Tarama Kategorisi

Aktüel

Peygamberlerin karikatürü yapılabilir mi?

İnsanların birbirine saygılı davranması insan olmanın bir gereğidir. İnsanın dışındaki varlıklardan böyle bir şey beklenmez/beklenemez. Zira saygı irade ile alakalı bir şeydir. Mevcudat içinde irade nimetine mazhar olan yegane varlık da…

Lâ ilâhe illallah ve Cennet

Sadece “Lâ ilâhe illallah” diyen kimse Cennet’e girer mi? Öncelikle bilinmeli ki Efendimiz’in risâletini duyduğu halde bilerek O’nu kabul etmeyen, Cennet yüzü göremez! Kaldı ki peygamber olduğu sarih nasslarla tebeyyün etmiş olan…

Örnek hayatın savaş eksenli sunumu

Rahmet Peygamberi'nin (sas) hayatının savaş eksenli olarak anlatılmasının sebepleri nelerdir? Üzülerek belirtmek gerektir ki O’nun hayatı, hep savaşlara odaklanılarak anlatıldı. Bu anlatım O’nun, sürekli savaşan ve herkesle kavgalı bir…

Efendimiz (sas) yazı yazmayı biliyor muydu?

Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygamber’i (aleyhissalatu vesselam) “ümmi Peygamber” olarak tavsîf eder. Ümmî kelimesi, bizzat Hz. Peygamber tarafından “yazı ve hesap bilmeyen” şeklinde açıklanmıştır. Ancak, gerek Kur’ân’da ve gerekse hadîslerde…