Tarama Kategorisi

Sorularla Efendimiz

Kadın konusuna vurulan kalıcı neşter

Cahiliye adetlerinden kaynaklanan problemlere rağmen hayat devam ediyordu! Belli başlı hâdiseleri kollayarak Vahiy meleği Cibrîl-i Emîn (aleyhisselâm) Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) geliyor ve getirdiği hükümlerle hemen her…

Kur’ân’da Efendimiz’e (sas) itaat

Kur'ân-ı Kerim'de Allah (azze ve celle), farklı yerlerde ve suretlerde Allah Resûlü'ne itaatı emretmektedir. Bu âyet-i kerimelerden bazıları şunlardır: 1. "Ey Resûlüm, de ki: “Ey insanlar, eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki…

Efendimiz’e (sas) Kevser’in verilmesi

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Peygamber'e Kevser’in verildiği haber verilmektedir: “Biz gerçekten sana verdik Kevser.”Kevser, 108/1 “Kevser”, lügatlerde, son derece fazla,Râgıb, a.g.e., s. 426. her şeyin çoğu, birbirine sarılıp burulmuş olan…