Tarama Kategorisi

Siyer Atlası

Efendimiz’in (sas) Medine’deki ilk günü

Kuba'dan hareket Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Kuba'da on dört gün kalmış ve on beşinci gün Pazartesi sabah Neccaroğullarından bir gruba haber göndermişti. Onlar da kılıçlarını kuşanmış gelmişlerdi. Peygamberimiz Kasva'ya…

Metafta bir ayet: Makam-ı İbrahim

Makam-ı İbrahim, Hz. İbrahim'in (aleyhisselâm) Kâbe'yi inşa ederken, örülen duvarın boyunu aşması üzerine, üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdiği taş olarak bilinir. Kâbe’nin inşası esnasında iskele olarak kullanıldığı için üzerinde zaman…

Ebrehe’ler kaybetmeye mahkumdur!

Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe el-Eşrem, hem bütün Arap yarımadasına hakim olmak hem de bölgede Hıristiyanlığı yaymak için yoğun çalışmalara başlamıştır. İlk olarak, Araplar'ın her yıl Mekke’ye hac kervanları düzenleyip akın akın…

En Saadetli Taş: El-Haceru’l-Esved

El-Haceru’l-Esved, Kâbe’nin doğu köşesinde, yerden 1,5 metre yükseklikte gümüşten bir mahfaza içinde muhafaza edilen yaklaşık 30 cm çapında siyaha yakın koyu kırmızı renkte bir taştır. Hacer, kelime olarak Arapçada taş demektir.…

Allah Resûlü’nün (sas) Kuba Günleri

Allah Rasûlü, Hz. Ebu Bekr'le beraber hicret yolculuğuna çıkalı sekiz gün olmuştu. Günlerdir O’nu bekleyen Ensar ve Muhacir, dua ve sabırla geleceği anı bekliyor ve yollarını gözetliyorlardı. Kutlu yolcuların gelişi gecikmişti. Her gün…

Genel olarak Arap Yarımadası

Arapça, (شبه الجزيرة العربية , Şibhu'l-cezireti'l-Arabiyye) denilen yarımada, Asya’nın güneybatısı ve Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alır. Yarımadanın büyük bölümü çöllerden oluşur. İslam dinini iniş yeri; Asya ile Afrika arasında köprü…