Tarama Kategorisi

10-Şevval

Yetmiş Sahabînin Şehadeti (15 Şevval 3 Hicrî)

Bugün Uhud'da, Allah Resûlü'nü, en temel hak ve hürriyetlerini korumak için 3000 kişilik Mekke ordusuyla vuruşan 700 sahabîden 70'i şehit düşmüştür. Allah Resûlü ile aynı cephede savaşırken şehit düşen sahabe efendilerimizin isimleri şu…

Uhud Savaşı (15 Şevval Cumartesi 3 Hicrî)

Bugün, hicretin üçüncü yılı Şevval ayının on beşinde Bedir'in intikamını almak ve Müslümanları yok etmek isteyen Mekkeliler ile en temel hak ve hürriyetlerini korumak isteyen Müslümanların, Mescid-i Nebevî'nin beş km. ötesinde Uhud'da…