Kur’ân’ın Bir Mesajı: Çocuklara ve Nesillere Dua

İslam’ın korumayı hedeflediği beş temel esastan birisi de neslin korunmasıdır. Cenâb-ı Hak, insanları, kadın erkek farklı özelliklerde yaratmış ve her birinin diğeriyle huzur ve mutluluk bulması için kalplerine karşılıklı olarak sevgi ve şefkat duygusu koymuştur. Böylece O, hem insanların şahsiyetini hem neslin devamını hem de neslin korunmasını nikah ve evlilik yoluyla kayıt altına almıştır. Allah … Kur’ân’ın Bir Mesajı: Çocuklara ve Nesillere Dua okumayı sürdür