Kur’ân’da Efendimiz’e (sas) itaat

467

Kur’ân-ı Kerim’de Allah (azze ve celle), farklı yerlerde ve suretlerde Allah Resûlü’ne itaatı emretmektedir. Bu âyet-i kerimelerden bazıları şunlardır:

3. “Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin ki merhamete nail olasınız!”3

4. “Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse Allah onu, içinden ırmaklar akan cennetlere ebedî kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur.”4

5. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Resûlü’ne ve sizden olan ülülemre de itaat edin. Eğer Allah’a ve âhirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilâfa düştüğünüz meseleyi Allah’a ve Resûlü’ne arzediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.”5

6. “Hayır, hayır! Senin Rabbin hakkı için, onlar aralarında ihtilâf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.”6

7. “Kim Allah’a ve Rasûl’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”7

8. “Kim Resûlullaha itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse aldırma, zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki!”8

9. “İnsanlar arasında Allah’ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için Biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Sakın hainlerin avukatı olma!”9

10. “Allah’a itaat edin, Resûlullah’a da itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının! Eğer ona sırtınızı dönerseniz bilin ki peygamberimizin görevi sadece tebliğden ibarettir..”10

11. “Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki: “Onun taksimi Allah’a ve Resûlü’ne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, birbirinizle aranızı düzeltin, Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin!”11

12. “Ey iman edenler! Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin; işittiğiniz halde O’ndan yüz çevirmeyin.”12

13. “Ey iman edenler! Allah ve Resûlü size hayat verecek hakikatlere sizi dâvet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer (dilediği takdirde arzusunu gerçekleştirmesini önler) ve siz dönüp O’nun huzurunda toplanacaksınız.”13

14. “Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin, sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz, rüzgârınız (kuvvetiniz) gider. Bir de tam mânasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”14

15. “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri emredip kötülükleri menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekâtı verir, Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).”15

16. “Çünkü niceleri: “Biz Allah’a ve Resûlü’ne inandık ve itaat ettik” derler de sonra onlardan bir kısmı, buna rağmen geri dönerler. İşte bunlar mümin değildirler.”16

17. “Haklarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Resûlü’ne dâvet edilen müminlerin söyledikleri tek söz: “Hay hay! Baş üstüne!” demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır.”17

18. “Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat eder, Allah’ı tazim edip O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedî başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.”18

19. “De ki: Allah’a itaat edin; Peygamber’e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber’in sorumluluğu kendisine yüklenen (tebliğ görevini yapmak), sizin sorumluluğunuz da size yüklenen (görevleri yerine getirmeniz)dir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber’e düşen, sadece açık seçik duyurmaktır.”19

20. “Namaz kılın; zekât verin; Peygamber’e itaat edin ki merhamet göresiniz.”20

21. “(Ey mü’minler!), Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın… artık Peygamberin emrine karşı koyanlar, başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine korkunç bir azabın isabet etmesinden kaçınsınlar!”21

22. “Hakikaten, Allah’ın Resûlünde Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah’ı çok zikreden sizler için en mükemmel bir nümune vardır.”22

23. “Allah ve Resûlü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın müminin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur..”23

24. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söz söyleyin ki, Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin! Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur.”24

25. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin ve yaptıklarınızı (amellerinizi) boşa çıkarmayın.”25

26. “Kim Allah’a ve Peygamber’ine itaat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cen-netlere koyacaktır. Kim de itaatten yüz çevirirse onu gayet acı şekilde cezalandırır.”26

27. “Ey iman edenler! Allah’ın Rasûlü’nün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.”27

28. “Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin! Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın! Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir.”28

29. “Eğer Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükâfatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafûr ve rahîmdir.”29

30. “Allah’a ve Peygamber’ine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.”30

31. “Peygamber size ne verirse onu alın, neden men ederse onu terk edin!”31

32. “Allah’a itaat edin, Resûlü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir.”32


Dipnot:

 1. Âl-i İmran sûresi, 3/31
 2. Âl-i İmran sûresi, 3/32
 3. Âl-i İmran sûresi, 3/132
 4. Nisâ sûresi, 4/13
 5. Nisâ sûresi, 4/59
 6. Nisâ sûresi, 4/65
 7. Nisâ sûresi, 4/69
 8. Nisâ sûresi, 4/80
 9. Nisâ sûresi, 4/105
 10. Mâide sûresi, 5/92
 11. Enfâl sûresi, 8/l
 12. Enfâl sûresi, 8/20
 13. Enfâl sûresi, 8/24
 14. Enfâl sûresi, 8/46
 15. Tevbe sûresi, 9/71
 16. Nûr sûresi, 24/47
 17. Nûr sûresi, 24/51
 18. Nûr sûresi, 24/52
 19. Nûr sûresi, 24/54
 20. Nûr sûresi, 24/56
 21. Nûr sûresi, 24/63
 22. Ahzâb sûresi, 33/21
 23. Ahzâb sûresi, 33/36
 24. Ahzâb sûresi, 33/71-72
 25. Muhammed sûresi, 47/33
 26. Fetih sûresi, 48/17
 27. Hucurât sûresi, 49/l
 28. Hucurât sûresi, 49/2
 29. Hucurât sûresi, 49/14
 30. Mücâdele sûresi, 58/13
 31. Haşr sûresi, 59/7
 32. Tegâbün sûresi, 64/12
İlgili diğer yazılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Kabul Et Daha fazla