Tarama Kategorisi

Peygamber Efendimizin Hayatı

İki Yahudi ve İlk İntibâ

Elbette herkes, Abdullah İbn Selâm gibi hakperest değildi. Medine’de, Huyey İbn Ahtab ve Ebû Yâsir adında iki kardeş vardı. Her ikisi de, Tevrat ilmine vâkıf kimselerdi. Gelecek bir Nebi hakkında malûmat sahibi olan bu kardeşler,…

Selmân-ı Fârisî

Medine’de, O’nun gelişini heyecanla bekleyenlerden biri de, Selmân-ı Fârisî idi. İran topraklarından çıkmış; gerçek dini bulma adına önce Şam’a, daha sonra da sırasıyla Musul, Nusaybin ve Ammûriye’ye gelerek hakikat arayışını devam…

Medine’de İlk Hutbe

Kuba’ya kurulan minbere İnsanlığın Hatibi çıkmış, ümmetine seslenmek üzereydi. Aynı zamanda bu, O’nun Medine’deki ilk hutbesiydi. Önce Rabbine hamdetti; lâyık olduğu şekilde O’nu bütün noksanlıklardan tenzih ediyor ve ardından da, övgü dolu…

Medine’ye Kor Düşmüştü

Gerçi, Mus’ab için bu, acı bir ayrılıktı; Habîb-i Ekrem’inden ayrı kalacaktı. Ancak, vazife her şeyden âli idi ve Medine’ye yürüyen heyecan tufanı ile birlikte tereddütsüz yola koyuldu. Orada Resûlüllah’ı o temsil edecek, Me­dine’nin yeni…

Medine’den Davet Var

Yine hac mevsimi gelmiş ve Mekke’ye doğru bir hareket başlamıştı. Hac ibadeti için Kâbe’ye yönelenlerin arasında Medineli Müslümanlar da vardı; bunlar, ikisi kadın toplam yetmiş beş kişiydi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke’ye…

Mina’daki Ses ve Efendimiz’in Tavrı

Artık iş nihayete ermişti ve Efendimiz’i Medine’ye davet edenler, maksatlarına ulaşmış olmanın sevinciyle geri dönüyorlardı. Bundan sonrası için onlar, memleketlerine gelecek; muhacirleri beklemeye koyulacak ve onlara burada nasıl sahip…

Medine Dönemi

HİCRÎ 1. YIL (MİLÂDİ 622-623) Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine'ye Hicreti Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Hicreti ve Kubâ'ya Varışı Kubâ Mescidi'nin İnşası Cüheyne Heyeti Mukimin Namazına İki Rekât Eklenmesi Medine…

Mekke Dönemi: Peygamberlik Sonrası

Risaletin 1. Yılı Peygamber Efendimiz'e Risalet vazifesinin Nur dağındaki Hira mağrasında Cibril-i Emîn tarafından tebliği Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hira'da ilk vahyi alması Alak Sûresi'nin ilk beş ayetinin…

Mekke Dönemi: Peygamberlik Öncesi

Peygamber efendimiz'in Peygamberlik öncesi yaşanılan hadiseleri kronolojik olarak sizlere kısaca aktarmak istedik ileride paylaşacağımız yazılarda bu kısaca bahsettiğimiz hadiseleri detaylı bir şekilde anlatacağız. 571 Peygamber…