Tarama Etiketi

strateji

Deveden Veriye, Veriden Stratejiye

Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtu vesselâm) dedelerindenOn dokuzuncu kuşak Nizâr vefat edince mal varlığının taksimi hususunda oğulları Mudar, Rebîa, İyâd ve Enmâr arasında anlaşmazlık yaşanır. Problemi çözmek için Necran’da bulunan Ef’â…

Kriz Yönetiminde Nebevî Esaslar (1)

Kriz, genelde bir anda ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan, hayatın normal akışını çok olumsuz etkileyen, plan ve projeleri, hedef ve hesapları çıkmaza sokan hatta iyi yönetilip zararı en aza indirilmezse kaosa, çöküntüye ve büyük…

Sevr’de son gün (30 Safer Hicrî 1)

27 Safer perşembe günü hicret yolculuğu için evinden çıkan Allah Resûlü, yanına aldığı Hz. Ebû Bekir'le beraber Medine'ye ters istikamette olan Sevr'e gelmişti. Zira O, Mekkelilerin peşini bırakmayacağını ve Medine'ye giden yolları…