Tarama Etiketi

öfke

Nebevî Eğitimin İlkeleri (9): “SORUMLULUK KAZANDIR!”

Sosyal bir varlık olan insanın hem kendine hem çevresine hem de ona hayatı veren Yüce Yaratıcı’sına karşı birtakım sorumlulukları vardır. Onun, bu sorumluluklarını yerine getirebilmesi de "sorumluluk şuuru" kazanmasına bağlıdır. Zira…

Öfkeye Hakim Olmanın Nebevî Yolları (2)

İnsanın imtihana tabi tutulduğu duygularından birisi de kuvve-i gadabiyyedir. Bu duygu kontrol altına alınıp hayra yönlendirilemezse insanın başına şahsî, ailevî ve içtimâî hayatta çok büyük gaileler açabilir. Dolayısıyla öfke, insanı…

Öfke Ateşi ve Aile İçi İletişim (1)

İnsanın şahsî, ailevî ve içtimaî hayatında imtihana tabi tutulduğu duygularından birisi de öfke duygusudur. İslam ahlakçılarının kuvve-i gadabiyye olarak adlandırdığı bu duygu, nefis mekanizmasının, içinde kin, nefret, haset, intikam ve…

Hilm ve İnsanların En Halîmi Habîbullah (sas)

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), peygamberliğinden önce de sonra da insanların en halîmiydi ve hayatı boyunca hep öyle yaşadı. Hilm, Cenâb-ı Hakk’ın Habibine verdiği en mümtaz sıfatlardan birisidir ve olduğu gibi rahmeti…