Tarama Etiketi

Nübüvvet

Efendimiz’e (sas) Kevser’in Verilmesi

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Peygamber'e Kevser’in verildiği haber verilmektedir: “Biz gerçekten sana verdik Kevser.”Kevser, 108/1 “Kevser”, lügatlerde, son derece fazla,Râgıb, a.g.e., s. 426. her şeyin çoğu, birbirine sarılıp burulmuş…

Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarımız

Allah, varlık ve eşya ile Kendinin tanınıp bilinmesini dilediği gibi, vahyin lisanıyla da, tekvînî ve tenzîlî emirlerinin iç içe mütalaa edilmesini; gözlerden kalbe akan mânâların, kulaklar yolu ile gelip ruhları saran nefehatla…

Allah-Kâinat-İnsan ve Nübüvvet

Varlık ve hâdiseleri iyi okuyup isabetli yorumlayarak insan, kâinat ve ulûhiyet hakikati arasındaki dengeyi koruma, peygamberlerin en önemli derinliklerinden biridir ve en aşkın yanlarıdır. Evet varlığın bir “küll” hâlinde duyulup…