Tarama Etiketi

müştemilat

Kâbe ve Müştemilâtı

Kâbe Kur'ân'ın beyanıyla, "Yeryüzünde ibadet yeri olarak inşa edilen ilk ev, Bekke'deki Kâbe'dir. İnsanlar için hidayet kaynağı kılınmış, feyizli ve bereketli bir mekandır."Âl-i İmrân, 2/96 Hayatta huzur ve sükûn arayan insanoğlu için de…