Tarama Etiketi

münasebet

Müslümanların Gayrimüslimlerle İnsanî Münasebetleri

İslam hukukçuları müslümanların gayrimüslimlerle insani münasebetlerini iki temel üzerine inşa ederler; birincisi inanç, ikincisi ise insan. Bazı görüşlerde gayrimüslimlerle münasebetler inançla temellendirilirken, özellikle Ebu Hanife…

Hanımlarının Allah Resûlü’yle (sas) Münasebeti

Yüce Yaratıcı'nın insanlığa en son rehber olarak gönderdiği Allah Resûlü'nün (s.a.s.) ve ailesinin hayatı, Müslümanlar için güzel misâllerle doludur. Bu güzel misâllerden biri de ezvâc-ı tâhirâtın Efendimiz'e (s.a.s.) karşı davranışlarıdır.…

Efendimiz’in (sas) Çocuklarıyla Münasebeti

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) erkek kız, birçok çocuğun babasıdır. Bir tanesi hariç, hepsi Hz. Hatice'den (radıyallahu anh) doğmuştur: Kasım, Tahir, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma, Hz. Hatice'nin (radıyallahu anh)…

Örnek Bir Eş Olarak Peygamber Efendimiz (sas)

İnsanı yaratan ve ona mutlu olmanın yollarını öğreten Yüce Mevla, gerçek mutluluğun kaynağını ve onun nasıl yakalanacağını da her dönemde gönderdiği peygamberlerle göstermiştir. Arıyı kraliçesiz, karıncayı beysiz bırakmayan Cenâb-ı Hak,…