Tarama Etiketi

mucize

Altın Dal Mucizesi (13 Şevval 8 Hicrî)

Huneyn'den Taif'e doğru ilerlerken Müslümanlar yol üzerinde bir kabirle karşılaştılar. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bu kabrin Semûd kavminden olan Ebû Rigâl’in kabri olduğunu, O’nun söylediklerini gözleriyle görmek…

İsra ve Mirac Mucizesi (27 Receb Risaletin 11. yılı)

Risaletin 11. yılı Receb ayının 27. gecesi Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), Allah tarafından İsra ve Mirac yolculuğuna çıkartılmıştır. Yolculuğun temel hedefi, Allah'ın "bazı ayetlerini Resûlü'ne göstermek" (İsra Sûresi 17/1)…

Şakk-ı Kamer Mucizesi

Beri tarafta Kureyş, her fırsatta Allah Resûlü’nü zor durumda bırakma gayretlerine devam ediyordu. Bir gün, Mekke ileri gelenleri, Mina’da bir araya gelmiş ve ashabıyla beraber burada bulunan Efendimiz’den yine bir mucize talep etmişlerdi.…

İsra ve Miraç

Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) nübüvvetinin en büyük delillerinden birisi de Kur’ân ve sahih hadis kaynaklarının haber verdiği İsrâ ve Miraç mucizesidir. Bu hâdise iki safhada, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve…

Süt Mucizesi

Yol boyunca giderken yine bir çobana rastlamışlar ve ondan süt istemişlerdi. Adam: – Benim yanımda, kışın başlangıcında hamile kalan şu oğlaktan başka sağılacak koyun yok! Onun da düşük yaptığı için sütü kesildi, cevabını veriyordu. Bunun…

En Büyük Mucizesi; Kur’ân-ı Kerim

Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine delil teşkil eden pek çok mucizesi yanında, şüphesiz Kur’ân’ın ayrı bir yeri vardır. O, en büyük mucizedir. Kıyamete kadar da eşsizliği devam edecektir. Zira Kur’ân,…