Tarama Etiketi

malın korunması

Gasıp, Hakiki Mü’min Olamaz!

İslam, insanlar arasında ferdî, ailevî ve sosyal ilişkileri düzenlediği gibi mali ilişkileri de düzenler. Getirdiği prensiplerle bireylerin maddî-manevî haklarını koruma altına alır ve adaletin tesis edilmesini emreder. Allah haklarının…

Aldatan Bizden Değildir! (2)

Allah Resûlü, Medine'ye hicretten kısa bir süre sonra kurduğu pazarını zaman zaman kontrol için gezer; ticarî hayatın, adalet, doğruluk ve güven üzerine şekillenmesi için denetlemelerde bulunurdu. Çarşı-pazar kontrollerinden birisinde…

Malın Korunması ve Ticarî İlişkiler (1)

İslam dininin korumayı hedeflediği beş temel esastan birisi de maldır. Bunun içindir ki Allah Resûlü, insanın canına ve şahsiyetine verdiği değer gibi malına ve mali haklarına da büyük değer verir ve korunmasını ister: "Her…