Tarama Etiketi

Maide

En bahtiyar binek Kasvâ (1 Rebiülevvel Hicrî 1)

Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hicret yolculuğunu gerçekleştirmek için bugün 400 dirheme Hz. Ebû Bekir'den satın aldığı deve Kasvâ, denilebilir ki en bahtiyar binektir. Hicret dahil Medine döneminin bütün dönüm noktalarında o,…