Tarama Etiketi

kıssa

Hz. Musa (as) Kıssasının Tebliğ Boyutu

Peygamber Yolu · Hz. Musa Kıssasının Tebliğ Boyutu Hidayet ve şifa kaynağı Kur'ân'ın hikmetli kıssalarında muttaki mü'minler için; ferdi, ailevi, milli hayatlarının istikamet yörüngeli olması adına -dini, ahlaki, hukuki, idari, ticari,…

Kur’ân Kıssalarının Siret-i Nebevî İle İrtibatı

Kur’ân’da en fazla tekrar edilen kıssa olan Hazreti Musa kıssasının, salt târihselci ve edebî yöntem taraftarlarının görüşlerinin aksine -bu kıssanın târihsel gerçeklik ve yaşanmışlığını reddetmeden- Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi…