Tarama Etiketi

hıbrü’l-ümme

Sözüne Sadık Bir Çoban ve Süt Mucizesi

Hz. Ebû Bekir’le birlikte Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), Mekke dışına çıkmış ve huzur arıyordu. Karşılarına, Abdullah İbn Mes’ûdAbdullah İbn Mes’ûd, Zühreoğullarının anlaşmalı elemanıydı. Cahiliyye döneminde babası Ebû Mes’ûd,…