Tarama Etiketi

Hazreti Muhammed

Modern Dünyada Hz. Muhammed (sas) Algısı ve Anlatımı

Onsekizinci yüzyılda Avrupa kültürünün dünyevileştirici öğelerinden türeyen modern şarkiyatçılık ile birlikteEdward W. Said, Şarkiyatçılık, Batı'nın Şark Anlayışları, çev. Berna Ülner, İstanbul 1999, s. 130., Batı'da İslâm'a ve Hz.…

Efendimiz (sas), bir iman ve aksiyon âbidesiydi

İnsanlık tarihinde iman ve aksiyonu başkaları ile mukayese edilmeyecek ölçüde atbaşı götürebilmiş birisi varsa o da Hazreti Muhammed (aleyhi ekmelü't-tehâyâ)'dır. O, her zaman aşkın bir inançla Allah'a bağlanmış, bütün benliğiyle O'nun…