Tarama Etiketi

havuz

Bedir’de ilk kıvılcım

Müşrikler arasında Esved İbn Esed adında densiz ve kötü huylu bir adam vardı ve bu adam ileri atılarak şunları söylemeye başladı: – Allah adına sözüm olsun ki, ya sizin şu havuzunuzdan su içeceğim yahut da o havuzu yerle bir edecek veya…

Efendimiz’e (sas) Kevser’in Verilmesi

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Peygamber'e Kevser’in verildiği haber verilmektedir: “Biz gerçekten sana verdik Kevser.”Kevser, 108/1 “Kevser”, lügatlerde, son derece fazla,Râgıb, a.g.e., s. 426. her şeyin çoğu, birbirine sarılıp burulmuş…