Tarama Etiketi

gayret

Hicrette Vatan Hasreti ve Efendimiz’in (sas) Uygulamaları

Her insan ailesini, doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği toprakları, vatanını sever. Bu sevgi insanın fıtratına konulmuştur. Bu yönüyle o, imana da komşudur. Bundan dolayı vatan sevgisi imandan sayılmıştır.Acluni, Keşfu'l-Hafa, s., 346-347. İmam…

Yalnızlık Arayışı ve Hz. Hadîce’nin Gayretleri

Bu arada Efendiler Efendisi, Hak katındaki hakikatinden uzaklaştırılan Kâbe’yi, istemeyerek de olsa terk ediyor ve yanına aldığı azığıyla birlikte sessizliğin peşine düşüyordu. Çünkü, cehaletin koyuluğu gittikçe artmış ve Kâbe’nin dört bir…

Ter Dökmeden Netice Yok

Beri tarafta Kur’ân, toplum içinde gelişen yanlış anlayış ve telakkileri tashih etmeye devam ediyor, insanlar arasında konuşulan konuların doğrusunu ortaya koyarak düşünce kaymalarının önüne geçiyordu. Zira, tarihte olduğu gibi o gün de,…