Tarama Etiketi

esma-i ilahî

Şifanın Metafizik Temelleri

İnsan her meselede sebeplerin gereğini yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmeli, hakikî tesiri ve neticeyi Cenâb-ı Hak'tan beklemeli, akabinde de başına ne gelirse gelsin "Elhayru fî mahtârahullah" deyip takdir-i ilahîye teslim olmalıdır.…