Tarama Etiketi

Ebu Seleme

Uhud Sonrası Güvenlik Seferleri

Uhud sonrası ilk seriyye, Ebû Seleme’nin yüz elli kişilik Benû Esed İbn Huzeyme seriyyesiydi. Henüz aradan iki ay geçmiş, Muharrem ayının hilali daha yeni görülmüştü. Huveylid’in iki oğlu Tuleyha ve Seleme, Benû Esed arasında eli kılıç…