Tarama Etiketi

algı

Modern Dünyada Hz. Muhammed (sas) Algısı ve Anlatımı

Onsekizinci yüzyılda Avrupa kültürünün dünyevileştirici öğelerinden türeyen modern şarkiyatçılık ile birlikteEdward W. Said, Şarkiyatçılık, Batı'nın Şark Anlayışları, çev. Berna Ülner, İstanbul 1999, s. 130., Batı'da İslâm'a ve Hz.…