Tarama Etiketi

Abdullah İbn-i Mesud

İlim ve Hikmet Pınarı: Hz. Abdullah İbn-i Mesud (ra)

Allah Resûlü vefat ettiğinde Hz. Abdullah İbn-i Mesûd (radıyallahu anh) 41 yaşındaydı. Bedenen kısa boylu, zayıf ve zarif bir insandı.Hâkim, Müstedrek 3/353, 354; İbn-i Sa’d, Tabakât 3/115, 116 Bir gün Allah Resûlü kendisinden ağaca çıkıp…

Sözüne Sadık Bir Çoban ve Süt Mucizesi

Hz. Ebû Bekir’le birlikte Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), Mekke dışına çıkmış ve huzur arıyordu. Karşılarına, Abdullah İbn Mes’ûdAbdullah İbn Mes’ûd, Zühreoğullarının anlaşmalı elemanıydı. Cahiliyye döneminde babası Ebû Mes’ûd,…