Efendimiz’in (sas) Evrensel Ahlakı, Entegrasyon ve Asimilasyon (1)

Kuralları ve değer yargılarıyla toplumdan topluma değişkenlik gösterse de ahlak, evrensel bir kavramdır. Bu durum tıpkı hukukun evrenselliğine rağmen kanunların, ülkelere ve sistemlere göre değişkenlik arz etmesine benzetilebilir. Bu farklılığın temelinde ise inançlar, kültür, örf, âdet ve gelenekler vardır. Buna bağlı olarak bugün hicret edilen coğrafyalarda yeni kültür ve inançların yanında farklı ahlak anlayışlarıyla da karşılaşılması … Efendimiz’in (sas) Evrensel Ahlakı, Entegrasyon ve Asimilasyon (1) okumayı sürdür