İyilik Yapmada Peygamber Ahlâkı

Allah'ın Resulü (sas), Kur'an ahlakıyla süslenmişti ve Kur'an onun ahlakını "çok yüce bir ahlak üzere" olarak nitelendirmişti. Onun davranışları genellikle Kur'an'ın en azından bir ayetini yansıtırdı. Örneğin, birisi ona iyilik ve ikramda…