Hakkımızda

Hakkımızda
Peygamber Yolu Derneği
Dernek Kütük No : 34-198/129
Kısıklı Mah. Meltem Sok. No:5
Üsküdar / İstanbul - Türkiye
Üsküdar V.D. 729 054 6504
Hesap No: TR52 0020 8001 1804 4152 1100 01

Bilindiği gibi Efendimiz, sadece yaşadığı dönemin insanlarına gönderilmemiştir; O (sallallahü aleyhi ve sellem), bugünlerin olduğu gibi yarınların da peygamberidir. Peygamber olarak yaşadığı 23 yılın içinde kıyamete kadar yaşanması muhtemel bütün problemlerin cevabı vardır. O (sallallahü aleyhi ve sellem), her yönüyle problem olan bir topluma muhatap olmuş ve onların bütününü muhabbet fedaileri haline getirmiştir. Bütün problemleri çözmüş ve bu çözümün nasıl olacağını da bizzat uygulamak suretiyle herkese göstermiştir.

Bu metodolojinin günümüzün problemlerini de çözebilmesi için söz konusu yöntemlerin bilinir olması gerekmektedir. Bu metodoloji, temel kaynaklara serpiştirilmiş durumda bulunmaktadır.

İşte “peygamberyolu.com” sitesi, sözünü ettiğimiz kaynakları bu gözle taramak suretiyle “Saâdet Asrı” ile günümüz arasında yepyeni bir bağ kurmayı ve gündelik problemlerin çözümüne nebevi bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ana ekseninde Efendimiz’in olduğu peygamberyolu.com, Asr-ı Saâdet ve Hulefâ-i Râşidîn’i eksenine alan ve Efendimiz’in şahsında İslâm’ı doğru anlatmayı konu edinen bir internet sitesidir.

Hedefimiz

 • 1. Bilinmeyen yönleri veya yanlış bilinen yönleriyle Efendimiz ve ashâbını tanımaya vesile olmak.
 • 2. İslâm’ı bütüncül okumaya vesile olarak parçacı yaklaşımın meydana getirdiği ayrıştırıcı problemlerin tedavisine katkıda bulunmak.
 • 3. Efendimiz ve Sahabe’nin hayatı içinde tefsir, hadis, fıkıh gibi temel alanların da okunmasına vesile olmak.
 • 4. Dünyanın dört bir yanına dağılan gönül elçilerinin, ilk muhatap oldukları insanlara hangi konuları önceleyerek muhatap olmaları gerektiğini ifade eden Nebevî metodolojiyi ortaya çıkarmak.
 • 5. Organize edilecek olan kitap okuma, konferans, seminer, sempozyum, yarışma gibi değişik etkinliklerle din konusunda insanların bilgi ve duyarlılıklarını artırmak.
 • 6. Efendimiz’in Risâlet Günlüğü
 • Efendimiz’in Risâlet Günlüğü, “peygamberyolu.com”un en dikkat çekici ve ana omurgasını oluşturan alanıdır. Bu alanda; Risâlet geldiği günden itibaren hangi gün hangi âyetin geldiği, öncesinde nelerin yaşandığı ve gelen âyetle neyin ne kadar değiştiği, Efendimiz’in, hangi beyanını nerede ve kime söylediği, takrirleri dahil genel anlamda sünnetin toplumu dönüştürme aşamaları, hangi sahabenin ne zaman Müslüman olduğu, hangi hükmün ne zaman ve hangi aşamalarla gündeme geldiği ve konuyla ilgili son noktanın ne zaman konulduğu gibi hususlar takip edilecektir.

  Bu takibin sonunda, yaklaşık 8.000 günlük risalet hayatının en azından 5.000 gününde olup bitenleri öğrenmiş olacağımızı tahmin etmekteyiz.

  Bu çalışma sonucunda çok kapsamlı bir “Esbâb-ı Nüzûl” ve “Esbâb-ı Vürûdi’l-Hadîs” kaynağını oluşturmayı hedeflemekteyiz.

  İslâm’ı anlatırken hangi konunun hangi aşamada gündeme getirilmesi gerektiğine dair geniş bir metodolojiyi ortaya çıkarmayı düşünmekteyiz.

 • 7. “peygamberyolu.com”da, başta Efendimiz olmak üzere Kur’ân, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi alanlarda akla takılan soruların sorulabileceği ve güncel cevapların alınabileceği bir alan bulunacaktır.

  Bu alanda;

  Peygamber Efendimizle ilgili yanlış bilinen doğruların,

  İslâm’a bütüncül bakamamaktan kaynaklanan yanlış anlaşılmaların,

  İnsanları aşırı uçlara götüren sebepler ve “sırat-ı müstakim”i ifade eden yönlendirmelerin ilim ekseninde ele alınması hedeflenmektedir.

Peygamber Yolu Derneği
Dernek Kütük No : 34-198/129
Kısıklı Mah. Meltem Sok. No:5
Üsküdar / İstanbul - Türkiye
Üsküdar V.D. 729 054 6504
Hesap No: TR52 0020 8001 1804 4152 1100 01